Monday, May 21, 2018

Đảng Việt Tân đang tài trợ cho Lã Việt Dũng in áo No-U miễn phí?
 Ngày 20 tháng 5 năm 2018, Lã Việt Dũng và một số thành viên khác của nhóm “No-U Hà Nội” bắt đầu công khai in, phát miễn phí áo phông có biểu tượng No-U. Họ tuyên bố rằng đây là biểu tượng chống đường lưỡi bò của Trung Quốc, và họ in áo này để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong một post Facebook, Lã Việt Dũng cũng cho biết đã có người tài trợ, để Dũng in miễn phí áo này.
Ít ai biết rằng người tài trợ cho chiến dịch in, phát áo No-U trong nước là các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại.

Cụ thể, ngày 19 tháng 5 năm 2018, một đảng viên Việt Tân ở hải ngoại, tên Huỳnh T. Thanh Nhàn, công khai kêu gọi người Việt hải ngoại góp tiền để in miễn phí áo No-U:


Huỳnh T. Thanh Nhàn chắc chắn là một đảng viên Việt Tân, vì bà Nhàn đã lấy chủ trương chính trị của đảng Việt Tân làm phần giới thiệu bản thân trên trang Facebook của mình.Và bà Nhàn cũng mặc mẫu áo biểu tình của đảng Việt Tân trong các cuộc hội họp của người Việt hải ngoại:


Buổi tối hôm đó, ông Bay Bui, một người Việt hải ngoại khác, thông báo cho nhóm “No-U Hà Nội” rằng sắp tới, họ sẽ “tha hồ mặc áo No-U”, vì một lý do mà cả hai bên đều biết:
 

 

Qua ảnh này, có thể thấy ông Bay Bui cũng là một người Việt hải ngoại thân Việt Nam Cộng hòa và chống Cộng:


Một ngày sau, hôm 20 tháng 5, Lã Việt Dũng và các thành viên khác của nhóm “No-U Hà Nội” công khai tuyên bố rằng họ đang phát áo No-U miễn phí. Lien Huynh, người được Bay Bui thông báo tối hôm trước, đã buột miệng tiết lộ rằng họ phát miễn phí áo này vì “nhà hảo tâm tài trợ”:


Trong lúc đó, các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quyên tiền in áo No-U. Vào ngày 20, ông Lê Tân, đảng viên Việt Tân ở hải ngoại, công khai đề nghị tài trợ tiền in áo No-U để phát miễn phí:
Qua avatar trên Facebook, có thể thấy Lê Tân là đảng viên Việt Tân xịn, vì ông ngồi trong quầy của Việt Tân để phát tờ rơi của Việt Tân và bán sách “Việt sử đại cương” của Việt Tân:


Như vậy, ta có đủ bằng chứng để khẳng định rằng đảng Việt Tân là “nhà hảo tâm” tài trợ tiền cho nhóm No-U Hà Nội, để nhóm này in áo biểu tình phát miễn phí.

Cần lưu ý rằng lần này, Việt Tân không tài trợ cho No-U bằng quỹ chung của đảng. Thay vào đó, họ cho các đảng viên Việt Tân “thi đua” quyên góp tiền tài trợ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ làm vậy để tránh các mâu thuẫn về tài chính trong nội bộ tổ chức, và để dễ hợp thức hóa số tiền gửi về.

Dường như phong trào chống Cộng, cả trong nước lẫn ở hải ngoại, ngày càng giống Cái Bang. Họ vừa ngửa tay xin tiền, vừa mở mồm nhân danh “chống giặc ngoại xâm”, “hành hiệp trượng nghĩa”, để xin tiền cho dễ.
 Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment