Friday, May 24, 2019

Lạm bàn chiến dịch ủng hộ linh mục Lê Ngọc Thanh và "đấu tố" Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích


Như đã phân tích ở bài trước, cho thấy rõ ràng những linh mục cực đoan trong DCCT có sự liên minh và gắn kết chặt chẽ với đội ngũ "đấu tranh zân chủ" vốn lâu nay dựa vào DCCT hay gia nhập Công giáo tìm chỗ dựa để "chống cộng" đều đã công khai "bới lông tìm vết", thậm chí không ngại vu khống, bịa đặt, dựng chuyện hay bóp méo bản chất sự việc nhằm tạo làn sóng tấn công, đấu tố Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích - một việc làm không có tiền lệ và bị nghiêm cấm bởi giáo luật hà khắc của Công giáo!Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, tôi nhận thấy nhóm ủng hộ linh mục Lê Ngọc Thanh và Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích từng có hiềm khích với nhau trong quá khứ. Từ những hiềm khích này, nhóm ủng hộ ông Thanh có lý do để lo ngại rằng ông Bích muốn thay đổi các hoạt động của họ, bao gồm chương trình trợ giúp thương phế binh. Tuy nhiên, dù có hay không có chuyện đó, thì nhóm ủng hộ ông Thanh cũng đã làm 3 chuyện sai quấy trong vụ việc này.
Thứ nhất, họ đã phản đối quyết định thuyên chuyển linh mục Lê Ngọc Thanh, trong khi quyết định đó hoàn toàn phù hợp với quy định của dòng tu, rằng linh mục phải đổi nhiệm sở 8 năm một lần.
Thứ hai, họ đã tung ra những thông tin mang tính võ đoán, sai sự thật, nhằm mục đích vu khống và bôi nhọ cá nhân, như Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích đã đề cập.
Thứ ba, họ đã vượt ra ngoài phận vị của mình trong giáo hội Công giáo, khi con chiên dám gọi bậc chăn chiên là “phản chúa”, “phụng sự ma quỷ”. Trong khi Giáo hội quy định rằng lời Chúa được linh mục truyền đến con chiên, dường như các nhóm Công giáo cực đoan đang quan niệm rằng “cộng đồng mạng” của họ có quyền phán ra lời Chúa.
Tiếc thay, Giáo hội Công giáo là một bộ máy hành chính chuyên chế, nơi hàng giáo chức được bổ nhiệm bởi những người ở cấp cao hơn, chứ không được bầu chọn bởi giáo dân hay “cộng đồng mạng”. Có lẽ nhóm ủng hộ linh mục Lê Ngọc Thanh nên bàn việc “dân chủ hóa” Giáo hội của mình, một chuyện mà những người Kháng cách đã bàn từ cách đây 500 năm, trước khi nghĩ đến chuyện “dân chủ hóa” các không gian khác.


No comments:

Post a Comment