Thursday, May 25, 2017

Về cái gọi là “Hội cựu tù nhân lương tâm”: Hoạt động kiểu chém gió trên mạng!

Về cái gọi là “Hội cựu tù nhân lương tâm”: Hoạt động kiểu chém gió trên mạng!
(tiếp theo và hết)
Trong bài quảng bá về sự ra đời của Hội cựu tù nhân lương tâm, BBC thổi những kỳ vọng vào hội này lên tận mây xanh:
“Hội CTNLTVN sẽ chính là một trong những tiếng nói không còn cô độc vào buổi giao thời mới đang ló dần trên mảnh đất mà nhà báo Lê Phú Khải từng viết “Thơ tôi khóc, lệ rơi hình chữ S”. ….Nếu tính đúng và đủ, con số cựu tù nhân lương tâm chính trị, tôn giáo, dân oan, nhà báo, blogger… ở Việt Nam có thể lên đến vài trăm người – hầu hết đã được thử lửa và vượt qua giới hạn sợ hãi, hoàn toàn xứng đáng để Hội CTNLTVN trở thành một trong những tổ chức phi chính phủ bất vụ lợi hàng đầu và quả cảm ở Việt Nam, trở nên một mắt xích quan trọng trong Mạng lưới Xã hội dân sự châu Á và sát cánh cùng các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, dân chủ cùng những nhà nước tiến bộ trên thế giới.”
Nhìn vào tuyên bố khi thành lập rất hùng khí, rất chính nghĩa với phạm vi hoạt động rất rộng từ “đấu tranh pháp lý”, “đấu tranh chế độ lao tù”, “đấu tranh cho bộ máy chính quyền thực sự” và đấu tranh “trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm”, xin trích nguyên văn trong Tuyên cáo thành lập:
“Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.
Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.
Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.”
Xem link http://fvpoc.org/2014/02/18/tuyen-cao-thanh-lap-hoi-cuu-tu-nhan-luong-tam-viet-nam/
Nhưng hoạt động thực được “tổng kết” mỗi khi báo cáo,  hop hội hay trả lời phỏng vấn với báo đài thì như sau:
– Vận động nước ngoài trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”, xin trích thành tích được ông Phạm Bá Hải khoe sau 1 năm lập hội “Ngay sau khi thành lập vào năm 2014 chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc chính thức và phi chính thức. Chính thức thì chúng tôi đã gặp đại diện của cộng đồng Âu Châu, các vị ngoại giao các nước ở Hà Nội cũng như Sài Gòn và chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tình trạng bị đàn áp của những người đã hoàn thành bản án, những bản án mà họ cho rằng vô tội. Chúng tôi đề nghị họ quan tâm hơn nữa cũng như tìm cách bảo vệ những người đấu tranh trong nước thông qua các kênh ngoại giao mà họ đã thiết lập và hỗ trợ cho Việt Nam trong các tổ chức quốc tế.”
Xem link http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/first-congrs-form-pris-of-consc-03192015053159.html
– Ra một vài tuyên bố hay tham gia ký tên vào các tuyên bố, yêu sách, kiến nghị…mà các hội nhóm khác kêu gọi: cái này thì đếm không xuể, bởi “liên minh xã hội dân sự độc lập” đều luôn hiệp thông với nhau để phát huy “công dụng” mỗi tuyên bố họ sản xuất ra.
– Ra 01 báo cáo lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền để vận động quốc tế can thiệp: http://fvpoc.org/2017/02/27/hoi-ctnlt-bao-cao-vi-pham-nhan-quyen-viet-nam-2015-2016/. Đọc báo cáo này sẽ thấy dữ liệu và cơ sở dựa trên nguồn cung cấp của các “tù nhân lương tâm” nên dễ dàng thấy độ “khách quan và chân thực” của nó cũng như “khoa học và chính xác” của nó nằm ở ranh giới nào.
Đó là “hiện tượng”, còn “bản chất” của nó là gì?
– Giải ngân, kiếm tiền để nuôi các “tù nhân lương tâm” vì đã có “cống hiến và hy sinh” cho “phong trào dân chủ”: đây là hoạt động khá phổ cập của hầu hết các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” mà Hội cựu tù nhân lương tâm không phải là ngoại lệ.
– Làm bằng chứng tố cáo nhân quyền Việt Nam cho Quỹ yểm trợ hải ngoại vận động tài chính, cho trình diện với các chính khách nhân quyền tố cáo “tình trang vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam”
– Tạo số lượng và hư trương  cho cái gọi là “xã hội dân sự độc lập” ở Việt Nam trong nỗ lực trong tương lai “hội nhập xã hội dân sự quốc tế”, khi thời cơ  “chín muồi” đến thì hiện diện nguyên hình là “tổ chức chính trị” cạnh tranh quyền lực, bầu bán với Đảng cộng sản Việt Nam như BBC đã phác họa ra cho Hội cựu tù nhân lương tâm”.
“Ngân sách” được chu cấp thì lớn, nhưng giải ngân thì không có hoạt động thực tế mà làm theo cách của cô Huỳnh Thục Vy chi cho Hội phụ nữ nhân quyền, nên nghe nói Phạm Bá Hải đang bị mất uy tín trầm trọng với “đồng đội”. Việc đã tổ chức Đại hội lần 2 đã bầu bán xong xuôi, giờ lại nẩy nòi ra Đại hội lần nữa thì rõ nội bộ Hội này đang nát như tương bần. Không khéo lại đại loạn như “Hội Anh em dân chủ” sau vụ bầu bán. Nói chung hình thức giải ngân bằng “đại hội” này cũng không hề dễ và an toàn đối với người cầm quỹ và cầm đầu như ông Phạm Bá Hải chút nào.
Võ Khánh Linh

1 comment:

  1. Thì đã nói rồi, mục đích lập ra của những cái hội như hội này chỉ để một số kẻ quen ăn không ngồi rồi kiếm chác tí tiền từ bên ngoài thôi chứ làm gì phục vụ lợi ích của ai đâu. Hãy nhìn sang một hội tương tự là "Hội nhà báo độc lập" kia kìa, vì một cái viện mà bây giờ hai lãnh đạo (một chủ tịch và một phó chủ tịch) đang đánh nhau chí chết, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu kia kìa. Rồi ăn chia không đều sẽ dẫn đến đánh chém nhau thôi, không phải vì cái gì cao thượng cả đâu.

    ReplyDelete