Monday, October 23, 2017

Vì sao hội cờ đỏ mọc lên như nấm ở Việt nam?

RFA mới đây đăng bài cho rằng, chính quyền Việt Nam dựng lên hàng loạt "Hội cờ đỏ" tại một số địa phương nhằm phá hoại đoàn kết dân tộc, tấn công cơ sở tôn giáo và những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đây là chính sách "dùng côn đồ để cai trị người dân" của chính quyền VN, sao chép từ mô hình của TQ; việc thực hiện chính sách này sẽ khiến tình hình chính trị, xã hội ở VN trở nên bất ổn, uy tín của Chính phủ VN bị suy giảm trên trường quốc tế. Bài viết không khỏi khiến người đọc phải băn khoăn:
 
 

- Từ khi nào mà RFA lại lo cho "chính trị, xã hội ở VN trở nên bất ổn" vậy? Phải chăng do các nhà dân chủ mà RFA bỏ hàng ngàn USD mỗi tháng trả công cho việc kích động dân chúng nổi loạn trở nên vô dụng? Phải chăng tổ chức khủng bố Việt Tân mà RFA đã hợp tác như môi với răng hơn 30 năm qua đang chết dần? Phải chăng các hội nhóm đấu tranh dân chủ trong nước ngày càng rệu rã, tan tác, bị quần chúng vạch mặt, cô lập, bị họ hàng ruột thịt tẩy chay, bị làng xóm xa lánh...  khiến RFA không còn cái gì để đưa tin về "phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội" nữa?

- Từ khi nào RFA lo cho "uy tín của Chính phủ VN bị suy giảm trên trường quốc tế" vậy? Trong khi RFA cùng với Việt tân mở các khoá huấn luyện về cách làm truyền thông cho đám tay sai Việt tân như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà,... để chuyên sản xuất tin bài xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Nhà nước VN trên truyền thông "quốc tế" của mình vậy? Bản thân RFA hậu thuẫn cho hàng tá chiến dịch vận động quốc tế của Việt tân và các tổ chức ngoại vi như VOICE cầu xin chính phủ, dân biểu, tổ chức nhân quyền quốc can thiệp, lên án chính quyền VN "vi phạm dân chủ, nhân quyền" ra rả, không biết người dân trong nước bức xúc, căm ghét nhà đài tới cỡ nào?

- Dựa trên cơ sở nào mà RFA dám nhận định rằng, việc phát triển các hội cờ đỏ là " sao chép từ mô hình của TQ"? Nên nhớ mô hình "chiến tranh nhân dân" thời chống Pháp, Mỹ, các phong trào "diệt gian trừ tà" vùng hậu chiến ... thì "Việt Cộng" là cụ tổ của Trung Quốc và cả thế giới này, điều đó mới khiến các chính sách thâm hiểm "dùng người Việt trị người Việt" của Pháp, dùng ngụy quyền để cai trị của Mỹ thất bại thảm hại.  Hàng tỷ USD, bao nhiêu công nghệ cai trị dày dạn, bao nhiêu mô hình xâm lược hết Pháp đến Mỹ đổ vào Việt Nam đều thất bại dưới tay "cộng sản" với bộ máy Đảng toàn công nhân, trí thức dép cao su, nông dân 90% mù chữ mà vẫn "đắc đạo" thì giới dân chủ "chỉ đấu tranh khi có tiền" làm gì có cửa.

Xin nhắc cho RFA và các đầu lĩnh dân chủ như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Đoan Trang, Huy San, Phạm Chí Dũng... nhớ rằng, bất kỳ chính phủ nào, dù cộng sản hay không cộng sản, muốn tồn tại và giữ quyền lực đều phải biết làm sao để an dân, yên dân, đoàn kết dân tộc. Dù dân theo cờ đỏ hay cờ vàng thì đều là gốc Việt, đều tìm cách "mua chuộc", "tranh thủ" để ủng hộ mình nắm quyền điều hành cả. Đảng cộng sản không ngu gì mà "phá hoại đoàn kết dân tộc", "dùng côn đồ để cai trị người dân", nếu có, đương nhiên là vận động, tuyên truyền cho quần chúng "ủng hộ chính sách Nhà nước, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch" để dân tỉnh táo đừng nghe mấy thông tin xuyên tạc láo lếu từ loại truyền thông như RFA, đừng nghe theo đám tay sai Việt Tân, Voice hay Chính phủ Đào Minh Quân bạo động và bạo loạn là chủ trương thông suốt mà thôi. Đảng cộng sản chưa "cùng đường", "loạn đao pháp", "mất trí", "bất tài" kiểu như mấy nhà zân chủ như Đoan Trang (thày dạy cách viết báo cho làng dân chủ) đang điên loạn chửi bất cứ ai có thể chửi do bất lực vì đại đa số dân Việt "ngu lâu", "bị cộng sản tẩy não vô phương cứu chữa" không chịu theo cô ta lật đổ chính quyền mà thôi.

 RFA nên đầu tư vào dàn cây bút có khả năng tư duy, bút chiến tử tế hơn đi. Đừng tốn tiền cho dàn cộng tác viên hiện nay không hiểu gì về cộng sản mà cứ đòi chống cộng, thì không chỉ 42 năm qua, mà trăm năm nữa chẳng thể làm nên cơm cháo gì đâu!!!
Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment