Wednesday, April 10, 2019

Góc nhìn: "Hiện tượng Khá Bảnh" - Báo động lỗ hồng từ giáo dục?

Cùng nghe các chuyên gia truyền thông, luật pháp mổ xẻ nguyên nhân hiện tượng Khá Bảnh cũng như hiện tượng sùng bái sao Hàn và sự lệch chuẩn trong nhìn nhận "thần tượng" của giới trẻ ngày nay

No comments:

Post a Comment