Wednesday, November 25, 2020

Luật sư Ngô Anh Tuấn thừa nhận năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 


Ngày 09/11/2020, Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp Luật & Phát triển (PLD) đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII với sự nghiệp phát triển đất nước”, đồng thời mời một số gương mặt chống Nhà nước Việt Nam như Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Ngọc Chu… đến dự. Nhân đó, những người này đã tận dụng việc đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng để thực hiện các mục tiêu chính trị mà họ muốn.

Để giới chống Cộng cực đoan khỏi dị nghị về việc mình tham gia góp ý cho Đại hội Đảng, trong một bài viết trên Facebook, luật sư Ngô Anh Tuấn đã tự biện hộ cho mình bằng cách nêu 3 ý sau:

(1) “Khó có thể thay thế vai trò ‘đầu tàu’ của Đảng Cộng sản vào lúc này”, vì “chưa có bất cứ một lực lượng nào trong thời điểm hiện tại đủ sức thay thế Đảng Cộng sản”.

(2) Vì vậy, cần xem những dịp đóng góp ý kiến cho Đảng Cộng sản như một diễn đàn để thúc đẩy những thay đổi mà mình muốn.

(3) Ngoài ra cần phải có “luật về Đảng”, để quyền và nghĩa vụ của Đảng Cộng sản tương xứng với nhau. Nhiều tiếng nói trong buổi tọa đàm đã đưa ra ý kiến này.Như vậy, luật sư Ngô Anh Tuấn đã thừa nhận rằng Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất có đủ năng lực để quản trị Việt Nam trong bối cảnh phức tạp hiện nay – khi đất nước phải cùng lúc đối mặt với nguy cơ xâm lược, dịch bệnh và một môi trường quốc tế bất ổn. Lựa chọn của ông Tuấn là dễ hiểu, dễ cảm thông, nếu ta nhớ rằng các nhóm “đối lập” ở Việt Nam đã gần như rơi vào nội chiến suốt 4 năm chỉ vì một cuộc… bầu cử Tổng thống Mỹ. Dù vậy, ý kiến của ông Tuấn vẫn là gáo nước lạnh dội vào đảng Việt Tân, cũng như các gương mặt lưu vong ngộ nghĩnh đang tự xưng là “Chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng hòa”. Hy vọng trong thời gian tới, ông Tuấn sẽ góp ý cho Đảng một cách kín đáo hơn, để tránh phát sinh những drama làm phong trào dân chửi thêm chia rẽ.

No comments:

Post a Comment