Friday, December 2, 2022

Xử lý nghiêm kẻ dụ dỗi, lôi kéo người khác tham gia tổ chức phản động “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên”


 Mới đây, UBND huyện Sông Hinh đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nay Y Blang, còn gọi là Ma Tương, Oi Rông, SN 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh. Đây là việc làm được đông đảo bà con buôn làng đồng tình, ủng hộ.Mặc dù “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, không được Nhà nước công nhận theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo nhưng từ năm 2019 đến nay, Ma Tương đã tham gia “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên”, phân biệt đối xử, kỳ thị với người tham gia hoạt động Tin lành thuần túy, gây chia rẽ trong nội bộ người dân tộc thiểu số và chia rẽ giữa người dân tộc thiểu số và người dân tộc Kinh, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, nhắc nhở nhưng Ma Tương không chấp hành. Ma Tương thường xuyên sử dụng nhà riêng để lôi kéo, tụ tập, nhóm họp nhiều người, kích động, dụ dỗ người khác theo “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”, xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhiều người khác. Ma Tương còn cung cấp các thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài; trả lời đài Á Châu tự do với nội dung xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở địa phương, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Hành vi vi phạm pháp luật của Ma Tương đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự buôn làng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bị đông đảo bà con trong buôn làng lên án. Chính những người đã từng bị Ma Tương dụ dỗ, lôi kéo tham gia cái gọi là “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” - cũng đã nhận ra bản chất phản động của tổ chức này và những hành vi vi phạm pháp luật của Ma Tương nên kiên quyết từ bỏ.


Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân nhưng cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những kẻ lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi trái đời, ngược đạo, vi phạm pháp luật, làm ô danh tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc sẽ bị nghiêm trị. Vì vậy, mỗi chức sắc, tín đồ và người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu, tích cực phối hợp cùng với các cấp chính quyền địa phương chủ động phòng, chống, vô hiệu hóa những âm mưu phá rối, gây mất an ninh trật tự để bảo vệ chính mình, bảo vệ các tôn giáo chân chính, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

No comments:

Post a Comment