Sunday, December 27, 2020

Những điểm sơ hở trong các phê phán nhắm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 


Từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thảo luận về các dự thảo văn kiện, nhân sự, chương trình và quy chế làm việc của Đại hội XIII, sẽ diễn ra trong năm sau. Nhân đó, các tổ chức, cá nhân chống Nhà nước Việt Nam đã tiếp tục dùng nhãn quan của mô hình dân chủ đa đảng để tuyên truyền về Đại hội XIII, để vừa công kích Đảng Cộng sản, vừa kêu gọi chuyển sang mô hình dân chủ đa đảng. Trong hai tuần qua, các hoạt động tuyên truyền này chủ yếu đi theo 3 hướng: (1) công kích lãnh đạo Đảng; (2) phê phán rằng Đại hội thiếu tính công khai, minh bạch; và (3) phê phán rằng khuynh hướng tập trung quyền lực để chống tham nhũng của Đảng sẽ tạo một vòng luẩn quẩn.

Cả 3 hướng tuyên truyền vừa nêu đều xoay quanh một thông điệp lõi: đòi tăng lượng người có quyền tham gia vào các quyết định chính trị quan trọng (VD: đòi công khai tài sản của Chủ tịch nước với toàn dân; đòi nhân sự Đại hội công khai tranh cử; đòi người dân có thêm quyền giám sát quan chức thông qua tư pháp, báo chí và xã hội dân sự độc lập…).

Về hướng tuyên truyền thứ nhất, là công kích lãnh đạo Đảng, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã tuyên truyền rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang “tham quyền cố vị”, không muốn rời các chức vụ của mình. Để chứng minh, họ viết rằng Tổng Bí thư đã không dám công khai tài sản của mình, và đã nói rằng “Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể”. Ngoài ra, họ cũng viết rằng vụ Tất Thành Cang chỉ là một vụ “đấu đá nội bộ” trước thềm Đại hội Đảng, không phải là chống tham nhũng.Cả ba thông điệp vừa nêu đều có yếu tố sai lệch.

Thứ nhất, trong thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kê khai tài sản với Quốc hội vào tháng 10/2018, khi được bầu vào vị trí Chủ tịch nước. Sau  khi đọc bản kê khai tài sản của ông Trọng, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận xét: "Bản kê khai cho thấy mức lương của ông không cao, tiền tiết kiệm và tài sản cũng không nhiều. Ngoài căn nhà công vụ theo quy định của Đảng và Nhà nước, ông có hơn 300 m2 đất ở quê do ông bà tổ tiên để lại".

Thứ hai, khi nói “Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể”, Tổng Bí thư Trọng muốn nói rằng cần giữ Đảng, chứ không nói rằng cần tiếp tục để ông tại chức.

Thứ ba, khi giới chống đối chính là một trong những bộ phận đòi xử lý vụ tham nhũng của Tất Thành Cang, họ không thể nói rằng việc truy tố ông Cang không phải là chống tham nhũng.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của các nhà dân chửi là bàn luận xem nên chọn ông Trump hay ông Biden làm lãnh đạo của “phong trào dân chủ Việt Nam”. Đừng để cuộc thảo luận về TBT Nguyễn Phú Trọng làm sao nhãng khỏi nhiệm vụ đó.

No comments:

Post a Comment