Tuesday, December 1, 2020

Thất vọng vì giới chống Cộng, các “luật sư nhân quyền” chuyển sang đóng vai phản biện


Trong năm 2020, các nhóm chống Nhà nước Việt Nam đã liên tục suy yếu vì dịch COVID-19, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Luật An ninh Mạng và các vụ bắt giữ được thực hiện bởi cơ quan công an. Trước tình hình đó, một số luật sư trong giới này đã kêu gọi thay đổi phương thức đấu tranh chính trị để thích nghi với hoàn cảnh mới.

Chẳng hạn, trong bài viết đăng trên BBC hôm 21/11, luật sư Ngô Ngọc Trai viết rằng sinh hoạt chính trị là một quá trình trong đó mọi người trao đổi và chọn lựa ý kiến về các vấn đề chung, thông qua các không gian như dư luận, quốc hội, chính phủ… Nếu không thể sinh hoạt chính trị bằng cách bầu người cầm quyền (VD: bầu cử Tổng thống Mỹ), thì người Việt Nam có thể sinh hoạt chính trị bằng cách “bỏ phiếu cho ý kiến” trên dư luận. Chẳng hạn: tăng cường trao đổi ý kiến về các vấn đề chính trị trên báo chí hoặc mạng xã hội, để qua đó hình thành các lãnh đạo chính trị trên Internet, đồng thời ý kiến trở thành đồng thuận xã hội và được Nhà nước lắng nghe. Việc Nhà nước lắng nghe ý kiến của ông Ngô Ngọc Trai về sự lạc hậu của nghị định 64/2008/NĐ-CP được ông lấy làm bằng chứng để khẳng định rằng cách sinh hoạt chính trị này đang hiệu quả.


                                           

Trước đó, vào ngày 10/11, luật sư Ngô Anh Tuấn cũng thừa nhận Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất có đủ năng lực để cầm quyền ở Việt Nam trong thời điểm hiện nay, và kêu gọi dùng những đợt đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước như một diễn đàn để phổ biến ý kiến và vận động chính sách: Như vậy, có thể trong thời gian tới, một bộ phận của giới chống đối trong nước sẽ trở lại làm chức năng phản biện, đồng thời cố gắng tạo ra các KOL phản biện để làm lãnh đạo chính trị.

Động thái “tự diễn biến” của các “luật sư nhân quyền” phản ánh một thực tế: họ đã quá thất vọng với các hội nhóm chống Nhà nước Việt Nam. Họ hiểu rằng giới chống Cộng đã hoàn toàn lệ thuộc vào nước Mỹ, đến mức chống lẫn nhau vì Tổng thống Mỹ nhiều hơn là “chống tham nhũng, bất công” vì người Việt. Trong 5 năm qua, giới chống Cộng đã ngày càng ngoại thuộc và thủ cựu, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều thành tựu trong việc bảo vệ nền độc lập trước Trung Quốc, đồng thời chứng tỏ khả năng thay đổi để thích ứng ngày một lớn hơn. Nếu phải chọn một lực lượng có khả năng bảo vệ nền độc lập và tìm giải pháp cho các vấn đề của người dân, đương nhiên không ai dám chọn các nhóm chống Cộng sồn sồn ở hải ngoại.

Tuy nhiên, khi định nâng các KOL phản biện lên thành lãnh đạo chính trị, có lẽ các “luật sư nhân quyền” đã quá lạc quan. Thứ nhất, các KOL này sẽ buộc phải thảo luận trong khuôn khổ mà luật pháp cho phép. Thứ hai, các nhóm chống Cộng hải ngoại, bao gồm giáo phái thờ Donald Trump, sẽ không dễ gì mà bỏ qua thái độ “đi hai hàng” này. Bởi vậy, chặng đường phản biện sắp tới của các luật sư chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực, cũng như nhiều drama mới mẻ cho chúng ta hít.


Võ Khánh Linh

No comments:

Post a Comment