Monday, December 27, 2021

Luận điệu trắng trợn xuyên tạc nhân quyền Việt Nam của CIVICUS Monitor

 


Ngày 08/12/2021, Liên minh xã hội dân sự toàn cầu - CIVICUS Monitor tung ra Báo cáo “Quyền lực của nhân dân bị tấn công trong năm 2021” và cho rằng “89% người dân trên thế giới này phải sống trong những quốc gia mà không gian dân sự bị đóng, ngăn trở hay đàn áp”(!) Đối với Việt Nam, CIVICUS Monitor cho rằng “năm 2021 Chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng những định nghĩa luật mơ hồ như: “tuyên truyền chống Nhà nước”, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” để truy tố, bỏ tù những nhà hoạt động, phóng viên độc lập qua những bản án nặng nhiều năm”, nên “không gian dân sự” ở Việt Nam là ở tình trạng “đóng”(!) Nói vậy là CIVICUS Monitor cho rằng, ở Việt Nam không có dân chủ, quyền con người, nhất là quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền lập hội,… bị vi phạm nghiêm trọng(!)

Cần nói ngay rằng đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn tình hình bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam của CIVICUS Monitor!

Từ năm 2020 - 2021, mặc dù thế giới chịu sự tàn phá khủng khiếp về mọi mặt của Đại dịch Covid-19, thiên tai,…, nhưng với những chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, Việt Nam đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi Đại dịch Covid-19, bảo vệ quyền được sống, quyền được làm việc của người dân, ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng cường an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Với những chiến lược, giải pháp phòng, chống Đại dịch Covid-19, ổn định vĩ mô, phát triển kinh tế đúng đắn, kịp thời, Việt Nam được Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới, các tổ chức quốc tế có uy tín, các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tập đoàn Y dược có tiềm lực lớn trên thế giới được ủng hộ. Đến cuối tháng 12/2021, Việt Nam đã có trên 200 triệu liều Vắc xin để tiêm cho người dân; đồng thời, Việt Nam cũng đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, đàm phán để chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, tiến tới tự sản xuất vắc xin phòng bệnh có hiệu quả. Cùng với đó, từ năm 2020 đến nay, với tinh thần coi lợi ích nhân dân là mục tiêu hàng đầu, Nhà nước Việt Nam đã có gói an sinh xã hội hằng trăm nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và cứu trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tác động của đại dịch Covid-19 và bão lụt, đảm bảo cac quyền con người, trước hết là quyền được sống, quyền được chăm sóc y tế, quyền mưu sinh,… của người dân. Việt Nam còn có môi trường đâu tư hấp dẫn, điểm đến hợp tác đầu tư phát triển của nhiều tập đoàn, quốc gia có tiềm lực hàng đầu trên thế giới.

Đặc biệt, Việt Nam tích cực đóng góp, thúc đẩy những sáng kiến thiết thực nhằm đẩy lùi Đại dịch, giữ vững sự ổn định, hoà bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới, v.v. Cùng với quyền được sống, được làm việc, các quyền tự do khác như tự do biểu đạt, tự do thông tin của người dân luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo. Chính phủ luôn công khai, minh bạch mọi thông tin trên các nền tảng thông tin, truyền thông đảm bảo người dân cập nhật từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng phút về tình hình mọi mặt trong nước, quốc tế, nhất là thông tin về dịch bện và biện pháp phòng chống.

Chính vì vậy, năm 2020, mặc dù chịu sự tàn phá khốc liệt của Đại dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng gần 2,6% – một nước có mức tăng trưởng hàng đầu trên thế giới và ở khu vực. Năm 2021, Đại dịch Covid-19 lại bùng phát và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhưng GDP 2021 của Việt Nam theo ước tính của các tổ chức tài chính lớn, các nhà khoa học trên thế giới ước tính vẫn tăng so năm trước, khoảng gần 2%. Đặc biệt, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục,… được bảo đảm phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Nhân đây cũng nói thêm rằng, đất nước Việt Nam mọi tổ chức, cá nhân đều phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Những tổ chức, cá nhân nào hoạt động trái Hiến pháp và pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

No comments:

Post a Comment