Saturday, October 15, 2022

Bản chất phản động của nhóm “ Người thượng vì công lý (MSFJ)”


Thời gian qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội...của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng không ngừng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Mặc dù đất nước ổn định, bà con đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm lao động, sản xuất nhưng một số đối tượng xấu, nhất là số phản động lưu vong không từ bỏ âm mưu lôi kéo, kích động, lừa bịp, chống phá nhằm phục vụ lợi ích cá nhân của chúng. Trong đó, có thể kể đến số đối tượng trong nhóm “ Người thượng vì công lý (MSFJ)”.

Đây là một ổ nhóm gồm những đối tượng rất quen ở Đắk Lắk, bản thân các đối tượng đều có quá trình vi phạm pháp luật tại địa phương như: Y Quynh, Y Pher Hđruê , Y Thanh Êban.... Số này khi ở trong nước không dám hoạt động nên đã bỏ quê cha đất tổ, người thân và gia đình trốn đi Thái Lan theo sự lôi kéo, chỉ đạo của đám phản động FULRO lưu vong. Ở ngước ngoài, các đối tượng phải sống chui lủi, để kiếm miếng cơm, manh áo và được bọn phản động đàn anh “bảo kê”, tài trợ số đối tượng này phải thường xuyên lừa bịp, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở trong nước, thu thập thông tin, tình hình để xuyên tạc, vu cáo, đổi trắng thay đen nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại cuộc sống bình yên của buôn làng.

Trong đó, chúng đã thành lập nhóm “MSFJ” cái tự gọi là “người thượng vì công lý” để làm vỏ bọc, các đối tượng này đã lập và tạo nhiều tài khoản, fanpage Facfebook, kênh Youtube để đăng tải tin, bài viết, video với những nội dung xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng vấn đề “nóng”, “phức tạp” đang diễn ra tại các địa phương để lôi kéo, kích động bà con buôn, làng tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật (Trong đó có đối tượng Y Wô Niê trú tại buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin bị lôi kéo tham gia và bị TAND xét xử, tuyên án 04 năm tù giam về hành vi vi phạm pháp luật). Từ những việc làm phá hoại buôn làng của mình, số đối tượng này báo cáo “thành tích” của bản thân cho các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài để xin hỗ trợ kinh phí có tiền tiêu xài cá nhân.


Mọi người dân cần có sự sáng suốt và nhìn nhận khách quan nhiều mặt về những thông tin mà bản thân tiếp thu trên các trang mạng xã hội, tránh nghe theo sự dụ dỗ đi vào con đường vi phạm pháp luật.

No comments:

Post a Comment