Thursday, October 12, 2023

THÀNH TÍCH NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM NĂM 2023: THÀNH CÔNG TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

 


Năm 2023, Việt Nam đã chứng minh sự quyết tâm của mình đối với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền nhân quyền thông qua nhiều lĩnh vực quan trọng. Những tiến bộ đặc biệt rõ ràng trong quyền nhà ở, quyền lương thực, quyền văn hóa, quyền phát triển, quyền trẻ em và quyền tiếp cận công bằng, bình đẳng, kịp thời, đặc biệt là trong việc tiêm phòng COVID-19… Những thành tựu này đã được Việt Nam đưa ra thảo luận, trao đổi trên tinh thần gợi mở tại diễn đàn Khóa họp thường kỳ lần thứ 52, 53, 54 của Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ) .

1. Quyền nhà ở

Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách và dự án để đảm bảo quyền nhà ở cho mọi công dân. Bằng cách tăng cường đầu tư vào nhà ở xã hội và phát triển khu đô thị, chính phủ đã tạo ra môi trường sống an ninh, tiện ích và phát triển bền vững, đặt quyền nhà ở vào tâm điểm của chính sách phát triển quốc gia.

2. Quyền lương thực

Chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ nông dân đã giúp nâng cao quyền lương thực của người dân. Việt Nam đã chú trọng vào việc phát triển nông nghiệp hiệu quả, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người nông dân. Điều này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động nông nghiệp. Dự kiến tháng 6/2023 sẽ ban hành Nghị định 37/2023/NĐ-CP về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, khi Nghị định ban hành sẽ là văn bản pháp lý căn cứ hỗ trợ tốt hơn cho người lao động.

3. Quyền văn hóa

Việt Nam đã duy trì và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số thông qua chính sách bảo tồn và khuyến khích sự đa dạng văn hóa. Sự chú trọng vào giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền văn hóa của cộng đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng để phục vụ việc tôn tạo, trùng tu di tích văn hóa, lịch sử. Cụ thể, giai đoạn 2001 - 2005: 533 di tích, được đầu tư kinh phí 518,35 tỷ đồng; giai đoạn 2006 - 2010: 1.218 di tích, kinh phí 1.510,47 tỷ đồng; giai đoạn 2011 - 2015: 1.302 di tích, kinh phí 1.436,844 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 471 di tích, kinh phí 245 tỷ đồng (chưa bao gồm một số di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới được hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công).

4. Quyền phát triển

Chính sách phát triển bền vững đã đặt quyền phát triển vào trung tâm của nỗ lực quốc gia. Việt Nam đã thúc đẩy sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều này giúp đảm bảo một môi trường sống phù hợp và bền vững cho tất cả công dân.

5. Quyền Trẻ Em:

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Chính phủ đã thực hiện chính sách giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi bất bình đẳng và bạo lực. Quyền trẻ em được coi trọng và đặt lên hàng đầu trong các ưu tiên của quốc gia.

6. Quyền Tiếp Cận Vaccine COVID-19:

Việt Nam đã triển khai một chiến lược tiêm chủng rộng lớn, với sự đồng thuận và sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế. Việc đảm bảo tiếp cận công bằng và giá cả hợp lý đối với vaccine COVID-19 là một thành tựu đáng chú ý, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đồng thời phản ánh cam kết của Việt Nam đối với nhân quyền trong bối cảnh đại dịch.

...

Tổng cộng, thành tích nhân quyền của Việt Nam trong năm 2023 thể hiện sự tiến bộ đáng kể và cam kết vững chắc đối với giá trị cơ bản của tự do, công bằng và phát triển bền vững. Nước ta không chỉ nỗ lực thúc đẩy quyền lợi cơ bản mà còn chú trọng vào sự công bằng và bình đẳng, tạo ra một môi trường sống tốt đẹp cho tất cả công dân.

No comments:

Post a Comment