Tuesday, January 29, 2013


Đất nước ... ngồi xuống

Category: , Tag:
10/03/2011 02:21 am

Đất nước ... ngồi xuống

Đăng ngày: 12:25 30-08-2011
Thư mục: Tổng hợp
Thời kháng Pháp
Bác kể chuyện anh Núp bắn giặc Tây chảy máu
Rồi buôn làng vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên,
Đánh đuổi giặc Pháp cút về
Và bác được cảnước biết tên
Tên bác gắn liền với đất nước đứng lên
Thời kháng Mỹ
Bác không viết vềanh hùng Núp nữa
Nhưng “đất Quảng”với “rừng xà nu”
Vẫn vùng lên
Bắn Mỹ chảy máu
Cả Việt nam vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên
Đánh đuổi giặc Mỹcút về
Còn bác, nhiều người vẫn biết tên
Tên bác gắn liền với đất nước đứng lên
Thời kháng Tàu 1979
Bác chưa viết gì, chắc vì cuộc chiến quá nhanh
Giặc mới tràn vàođã bỏ chạy ôm đầu máu
Cả Việt nam vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên
Đánh đuổi giặc Hán cút về.
Còn bác cũng ít người còn biết tên
Nhưng nhắc đến vẫn gắn liền với đất nước đứng lên
Thời tranh chấp biểnĐông 2011
Bác không viết, mà ra đường hô đả đảo
Nhìn thấy bác có vài người bảo
Đất nước đứng lên kìa
Và nhân dân khoảng mấy chục đến vài trăm
Cũng vùng lên nhưng không bắn Tàu chảy máu
Vì giặc Tàu kia còn ở bên nước nó
Nên đất nước đứng lên
Chẳng đánh đuổi ai, chỉ ra đến Bờ Hồ
Rồi vào quán cafe
Đất nước ... ngồi xuống
Bác bây giờ cảnước lại biết tên
Cái tên gắn liền với ... ngồi xuống ... đứng lên
Khanh Linh at 10/03/2011 03:23 am comment
Bài ni chép từ http://vn.360plus.yahoo.com/anhtuanwc2007/article?mid=29, đã xin phép chủ thớt

No comments:

Post a Comment