Wednesday, January 30, 2013


TRÁCH BỐ

Category: , Tag:
07/15/2012 10:32 am
Mắng con
(Thái Bá Tân)
Mày láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.

Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.

Biểu tình chống xâm lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng Tàu?

Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?

Xưa đánh quân Mông Cổ,
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua Trần?

Đành rằng thế mình yếu,
Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.

Bố biết con thương bố,
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết” hơn.

Chính vì khôn, “biết sống”,
Tức ngậm miệng, vờ ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.

Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.

Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.
Trách bố
(Hòa Bình)
Bố à, con đâu láo
Can bố đi biểu tình.Đời mỗi người một việc,Ôm đồm hóa linh tinh.

chỗ nào đảng nói.Không liên quan đến dân?Phải đâu con không biết,Nước của bố con mình.

B
ố thì chửi xâm lược,Nhưng cái đứa đi cùng
Nó toàn chửi nhà nước
Bố thấy có được không?
Bố cứ nghe ngoài ngõ
Bảo nhà nước nọ kia
Bố là anh văn sỹ
Thay nhà nước được ư?
Ý dân thưở Sát Thát,Còn nguyên đến bây giờ.Nay bố muốn nhà nướcHỏi ý dân chuyện gì?

Đ
ã biết thế mình yếu,Phải khéo léo cương, nhu
đời, yếu mà húng
Thì thua chắc, bố nờ.
Con lo là có nghĩ,B cả vú, kỳ ghê."biết sống” cho vào ngoặc.Chuyện nọ xọ chuyện kia
Thế hệ bố đâu tệ,Đất nước có dở, hay
Bố cứ nhìn đống rác
Chê nhà bẩn suốt ngày.
Vầng, bố đúng lẩn thẩn,Nói ... hao hao Bùi Hằng
Nhẽ toàn là chó cả,Nếu không đi biểu tình?

Mai biểu tình,
nếu thích
Thôi thì bcứ đi,Nhưng xin bố vừa phải
Làm quá, phỏng ích gì.

COPY TỪ BLOG HÒA BÌNH

No comments:

Post a Comment