Sunday, January 27, 2013


Vài dòng với Blogger Phạm hùng vỹ - Đã đến lúc đa đảng?

Category: Quan điểm, Tag: Đời sống,Khác
03/05/2010 09:02 am
Lâu lắm rùi tôi mới có thời gian quay lại thăm blog thích mơ... kêu gọi biểu tình của ông. Vẫn vậy, có lẽ hô hào biểu tình với ham muốn....tổ chức được một chương trình...cỡ như cuộc biểu tình tự phát năm 2007 nhiều lần không thành, nhưng vẫn phục ông khoản kiên trì, đeo bám mục tiêu: săn tìm cá lớn cho mấy chả chống cộng, bất cứ vấn đề gì, sự kiện gì, dù chỉ là mấy bánh trưng không dám ăn cũng cần ....phải đa nguyên, đa đảng. Rồi lồng vào mấy cái Cổ phiếu lỗ, lãi ấy cũng...phải chống độc tài, Trung Quốc tiếp tục khai thác mấy mỏ dầu ở biển Đông....phải hành động trước khi quá muộn....

Nhận xét của tôi về cái vụ "chụp giựt" khi chứng khoán đang khó khăn có vẻ quá đúng. Lâu nay, chắc ông không làm được trò trống gì, bọn chống Cộng bên ngoài ít gửi tiền nên mượn cái vụ blog, blác này để chứng minh tôi đang nhiệt tình hoạt động cho các Bác xem mà hỗ trợ em đang giai đoan khó khăn chăng?Vào blog của ông, tôi thấy ông cũng có vẻ ít khách, ông biết vì sao không? làm việc không chuyên tâm, cộng thêm suốt ngày đòi lật đổ chế độ, đòi "làm cách mạng" thì đố ai muốn dây dưa "cố vấn chứng khoán" với ông cho mệt người.

Khẳng định với ông, cỡ như lê Công Định, Nguyễn tiến Trung sáng ngời ngời, trình độ ăn đứt ông cả trăm bậc, chính giới các nước quan tâm đặc biệt, vào khám rùi vâng vâng, dạ dạ: em biết lỗi rùi, răm rắp xin hưởng lượng khoan hồng, dội cả thùng nước lạnh lên đầu mấy ông bà nghị ở Mỹ, EU, ông Đại sứ Mỹ cũng "ngọng' luôn trước tinh thần "ăn năn, thành khẩn' của họ.

Ông không cần phải đưa sáng kiến: kéo Obama đến Hà Nội đâu, họ đang tìm cách tiếp cận mình sát sàn sạt, họ còn muốn mình cho họ đóng quân để ....bảo vệ mình trước Trung quốc kia!!!!Phải "hành động' gì trước Trung quốc ư? Cái thói "học đòi" mấy anh chống Cộng chỉ ngồi salong ở Mỹ muốn điều khiển chính trị trong nước của ông nghe không đến nơi đến chốn rồi, họ phát biểu này nọ, viết bài, làm phim hoàng tránh lắm mà chẳng lọt tai được người dân trong nước, còn ông chỉ có một hai câu chua, giật tít nhưng nội dung thì hỡi ôi..... chẳng ra đầu ra cuối, chỉ những người " hiểu" ông mới hiểu nổi ông muốn truyền đạt gì thì khó lắm. Hoạt động dân chủ kiểu của ông thì vài thế kỷ nữa Việt nam mới "lật đổ độc tài" được ông ạ!

Còn ông vẫn muốn học đòi, theo đuổi "nghề" này, chân thành khuyên ông nên đọc các bài viết của ông Nguyễn Trần Bạt- được xem là người có tư tưởng dân chủ ở Việt Nam mà các bậc thày tư tưởng ở Mỹ, phương Tây rất coi trọng đã có nhiều bài phát biểu được "phe dân chủ lão thành" trong nước ca tụng, còn phát biểu rằng, trong giai đoạn hiện nay, phải bảo vệ Đảng Cộng sản như là sự bảo vệ thống nhất, toàn vẹn, phát triển của đất nước. Bản thân Mỹ, phương Tây cũng nhận ra vấn đề đó, nếu Việt Nam không ổn định, phát triển thì...thiệt hại cho chính họ. Ấy mà những kẻ ếch ngồi đáy giếng, xưng xưng người Việt yêu nước như ông nhưng ...chỉ suốt ngày hô hào lật đổ, để đục nước béo cò thì hỏi sao Việt nam cứ mãi...khó khăn. Còn cái ý tưởng chỉ muốn bám váy Mỹ, lệ thuộc vào một ông lớn để mai này khi có lợi ích lớn hơn, ông có chắc họ không đem ông lên bàn đàm phán chứ?. Đua đòi chính trị mà thiển cận như thế thì chỉ rác tai thiên hạ thôi, ông Phạm Hùng Vỹ ạ!!

No comments:

Post a Comment