Sunday, January 27, 2013


Dân chủ hay dân chửi: Chân dung nhà dân chủ Nguyễn Phương Anh

Category: Bình luận, Tag: Đời sống,Khác
09/19/2008 09:29 pm
- Thư Nhất Thanh trả lời Nguyễn Phương Anh
http://nhatthanh79.blogspot.com/2007/07/tr-li-th-nguyn-phng-anh-2.html
- Cần kiên quyết loại bỏ những kẻ dân chủ hai mang
http://www.vietnamesetalk.com/forum/showthread.php?t=1566
- Trả lời ông Nguyễn Phương Anh và người đứng đằng sau ông
http://tintuc.datviet.com/forum/showthread.php?t=172642

No comments:

Post a Comment